Wednesday, June 29, 2022
Home Tag November 2021

Tag: November 2021

IPP November 2021 naik 9.4%

Indeks Pengeluaran Perindustrian (IPP) meningkat 9.4 peratus pada bulan November 2021 berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

694,400 orang penganggur bulan November, paling rendah sejak April 2020

Mengikut sektor ekonomi, guna tenaga dalam sektor perkhidmatan terus mencatatkan trend peningkatan terutamanya dalam aktiviti perdagangan borong dan runcit; perkhidmatan makanan & minuman; dan pengangkutan & penyimpanan.

Pertumbuhan pembiayaan bersih meningkat kepada 4.4 peratus pada November 2021

BNM berkata bank-bank terus mengekalkan tahap permodalan yang kukuh bagi menghadapi tekanan yang mungkin berlaku dan menyokong pertumbuhan kredit dalam ekonomi.