Friday, June 14, 2024
Home Tag SDG

Tag: SDG

Maklum balas ‘bottom-up’ kurangkan perbezaan keperluan sebenar dengan perancangan

Sistem maklum balas daripada peringkat bawah hingga ke atas (bottom-up system) perlu diperkukuh bagi memastikan integrasi dan kerjasama berhubung dasar-dasar dan pelan tindakan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) tidak berbeza daripada keperluan sebenar dengan perancangan yang dibuat.

Pusat kecemerlangan pacu SDG dibuka

Rangkaian tempatan United Nations Global Compact, Compact Network Malaysia bersama Capital Markets Malaysia melancarkan Pusat Kecemerlangan Global Compact Network Malaysia bagi memacu pembangunan agenda kelestarian serta mempercepatkan proses korporat Malaysia dalam menyokong Matlamat Pembangunan Lestari (SDG).

Peranan besar teknologi digital capai SDG

Teknologi-teknologi baharu dilihat sangat penting di dalam memastikan SDG tercapai kerana ia diperlukan untuk mempercepatkan progress bagi memenuhi sasaran iaitu pada 2030, kata Perdana Menteri.

Pembangunan usahawan perlu jaga alam sekitar

Pihak swasta juga perlu memainkan peranan dengan pihak kerajaan bagi mencapai sasaran Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) yang direncana oleh kerajaan Pakatan Harapan (PH), kata Mohd. Redzuan.

Jabatan Perangkaan terbit penilaian awal petunjuk SDG Malaysia

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) mengeluarkan Penilaian Awal Petunjuk Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Bagi Malaysia 2018,’ penerbitan pertama yang memaparkan hasil penilaian ketersediaan petunjuk SDG di peringkat negara ini.