KUALA LUMPUR – Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) yakin inisiatif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi (Penjana) akan melonjakkan peningkatan produktiviti negara dalam tempoh pemulihan ekonomi.

Menurutnya, fokus Penjana bertepatan dengan lima teras strategik di bawah Rangka Kerja Produktiviti Malaysia yang berlandaskan peningkatan produktiviti melalui tenaga kerja, digitalisasi dan inovasi, kebertanggungjawaban industri, keteguhan ekosistem perniagaan dan kekuatan mekanisme pelaksanaan.

Tumpuan bantuan kerajaan dalam penerapan teknologi dan digitalisasi, isu pengangguran, pembangunan sumber manusia, dan perusahaan mikro, kecil, dan sederhana menjadi pemangkin dalam proses pemulihan ekonomi negara yang akan memakmurkan perniagaan dan rakyat secara amnya.

MPC berkata, insentif di bawah Penjana hendaklah digunakan dengan tepat dan bijak untuk meningkatkan produktiviti di peringkat enterpris dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan produktiviti negara secara keseluruhan.

Ketua Pengarah MPC, Datuk Abdul Latif Abu Seman berkata, MPC meneruskan komitmen untuk membantu kerajaan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi negara.

Kami akan memperkuatkan usaha kolaborasi melalui kerjasama awam dan swasta dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif yang dirancang. MPC akan terus berkerjasama melalui platform 9 nexus produktiviti dan PEMUDAH dalam memastikan persekitaran yang kondusif untuk perniagaan dipulihkan dan mencapai peningkatan yang lebih tinggi.”

”Dalam mewujudkan ekosistem perniagaan yang ampuh, MPC mengalu-alukan inisiatif kerajaan dalam menggubal Rang Undang-Undang Covid-19 sebagai langkah sementara dalam memperkasakan rakyat.

”Sementara itu, untuk perniagaan pulih dengan lancar, peraturan dan undang-undang berkaitan perniagaan yang sedia ada memerlukan semakan dan penambahbaikan untuk mengurangkan beban peraturan yang tidak perlu dan mempromosikan amalan peraturan terbaik. MPC memanfaatkan kerjasama dengan Pemudah dan nexus produktiviti dalam menangani perkara ini,” ujarnya.

Seperti yang dinyatakan dalam pengumuman Perdana Menteri, sektor pelancongan yang merupakan salah satu industri yang paling terkesan akibat COVID-19 mendapat insentif tersendiri di bawah Penjana.

Selaras dengan insentif ini, MPC terus menyokong industri pelancongan negara melalui Nexus Produktiviti Pelancongan (TPN).

Pada masa ini, TPN sedang membangunkan pakej dan tarikan pelancongan maya sebagai alternatif untuk pengalaman melancong. – MalaysiaGazette