Home Tag BNM

Tag: BNM

Rizab BNM AS$114.9 bilion

Paras rizab ini memadai untuk membiayai 5.3 bulan import barangan dan perkhidmatan[1], dan 1.0 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek.

Tekanan permintaan dan kos pacu inflasi kekal tinggi tahun ini

Bank Negara Malaysia berkata, kawalan harga dan subsidi bahan api sedia ada serta lebihan kapasiti dalam ekonomi yang masih ada akan terus membendung sebahagian daripada tahap tekanan inflasi yang meningkat.

BNM kekalkan OPR 2.75 peratus

Menurutnya, keputusan OPR pada hari ini membolehkan MPC menilai kesan pelarasan OPR secara kumulatif memandangkan kesan sela masa (lag effect) dasar monetari terhadap ekonomi.

BNM lantik semula Nor Zahidi sebagai Ahli Luar MPC

Nor Zahidi merupakan ahli luar bagi MPC sejak 1 Januari 2021.

Rizab antarabangsa BNM AS$114.6 bilion

Paras rizab ini telah mengambil kira perubahan suku tahunan bagi penilaian semula pertukaran asing.

BNM keluarkan wang syiling peringatan Rela

Bagi memberikan peluang yang saksama kepada orang ramai untuk membeli duit syiling edisi terhad ini, setiap individu hanya boleh membeli satu Set 2 dalam 1, satu keping duit syiling perak sterling berwarna (pruf) dan tidak lebih daripada lima keping duit syiling emas Nordic (B.U.).

Rizab BNM AS$109.7 bilion

Paras rizab ini memadai untuk membiayai 5.3 bulan import barangan dan perkhidmatan, dan 1.0 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek.

BNM pelawa maklum balas draf Rangka Kerja Penanggung Insurans, Takaful Digital

DITO dijangka menjalankan perniagaan insurans atau takaful secara digital atau elektronik sepenuhnya (atau hampir sepenuhnya), seterusnya dijangka menggalakkan model perniagaan dan operasi baharu bagi memenuhi keperluan pengguna yang pelbagai melalui penawaran pilihan produk yang lebih banyak serta kualiti penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap.

Rizab BNM AS$107.5 bilion

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah AS$107.5 bilion pada 15 November 2022.

5 bank pusat ASEAN meterai MoU bagi Rangkaian Pembayaran Serantau

RPC dijangka menjadi penyumbang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi serantau serta menggalakkan pertumbuhan yang inklusif dan pelaksanaan rangkaian pembayaran rentas sempadan ini menyokong dan meningkatkan aktiviti perdagangan, pelaburan, pengukuhan kewangan, pengiriman wang, pelancongan dan kegiatan ekonomi yang lain merentas sempadan.