Sunday, April 21, 2024
Home Tag Naib Canselor

Tag: Naib Canselor

Lima fokus utama UMT tahun ini

UMT juga mensasarkan pengukuhan bakat warga melalui pemantapan nilai murni, kecemerlangan penyelidikan dan perkembangan program akademik baharu untuk menyediakan universiti tersebut berdaya saing di peringkat global.

Ahmad Hata Naib Canselor Unimas yang baharu

Ahmad Hata berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan dan Ijazah Doktor Perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1991 dan 1994 sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Surgeri (Ortopedik) dari universiti yang sama pada tahun 2001.

Pelantikan semula 3 Naib Canselor

Pelantikan semula ketiga-tiga Naib Canselor ini bagi membolehkan mereka meneruskan kesinambungan pelaksanaan pelan strategik yang telah dibangunkan dalam memacu pembangunan akademik dan penyelidikan di peringkat universiti masing-masing.

Dr. Razli dilantik semula Naib Canselor UMK

Kementerian Pendidikan Tinggi berkata, pelantikan semula ini bagi membolehkan Dr. Razli meneruskan perancangan dan pelaksanaan inisiatif yang telah digariskan untuk memacu UMK sebagai sebuah universiti berteraskan kepada pendidikan keusahawanan dan perusahaan.

Dr Massila dinobat Tokoh Akademik UTeM

Penganugerahan itu sekali gus melayakkan Dr Massila menerima sebuah trofi, sijil dan wang tunai sebanya RM8,000.

UM terima naib canselor baharu

Beliau pernah dipinjamkan ke Universiti Malaysia Terengganu sebagai Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dari tahun 2017 hingga 2020, kemudian kembali berkhidmat di Universiti Malaya sebagai Pemangku Pendaftar sebelum dipinjamkan sebagai Naib Canselor Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) pada 8 Jun 2022 sehingga kini.

Dr. Shahrin Sahibuddin Naib Canselor UiTM yang baharu

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains dan Sarjana Sains dalam bidang Kejuruteraan dari Purdue University West Lafayette, Amerika Syarikat sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah dalam bidang Pemprosesan Selari (Parallel Processing) di University of Sheffield, United Kingdom.

Prof. Yuserrie dilantik semula Naib Canselor UMPSA

Kementerian Pendidikan Tinggi berkata, tempoh perkhidmatan beliau adalah satu tahun berkuat kuasa mulai 1 November 2023 sehingga 31 Oktober 2024.

Ahmad Farhan Naib Canselor UPM baharu

Kementerian Pendidikan Tinggi berkata, hasil kombinasi pengalaman pentadbiran di peringkat universiti awam dan agensi persekutuan, Ahmad Farhan diyakini dapat meletakkan UPM berada di atas landasan sebagai universiti penyelidikan yang memfokus kepada pertanian.

Zabidi dilantik Naib Canselor UoC

Beliau juga merupakan editor kehormat untuk Kemajuan dalam Pendidikan dan Amalan Perubatan dan telah dianugerahkan Geran Kecemerlangan Neurologi dan Neurosains baru-baru ini.