Thursday, September 28, 2023
Home Tag Pembiayaan

Tag: pembiayaan

Akta pembiayaan politik perlu ditambah baik

Ketua Sekretariat kepada Jawatankuasa Konsultatif Nasional Mengenai Pembiayaan Politik, Institut Integriti Malaysia, Amerul Muner Mohammad berkata, kajian berhubung perkara tersebut pernah dilakukan dua tahun lepas dengan 32 cadangan telah dikemukakan kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-undang, Jabatan Perdana Menteri.

Perbankan Islam terus sedia kemudahan pembiayaan perumahan

Institusi perbankan Islam di Malaysia akan terus menyediakan kemudahan pembiayaan perumahan kepada pelanggan yang layak menerusi skim-skim tertentu.

Pembiayaan hartanah punca penolakan pinjaman lebih tinggi satu mitos

Tempoh pinjaman perumahan maksimum selama 35 tahun adalah lebih daripada mencukupi untuk peminjam menyelesaikan pinjaman mereka sebelum persaraan. Melanjutkan tempoh pinjaman perumahan akan terus meningkatkan jumlah kos pembiayaan dan juga tidak dapat membantu memulihkan dengan ketara nisban khidmat bayaran hutang seseorang peminjam. Sebagai contoh, andaikan tempoh pinjaman perumahan sebanyak RM500,000 dinaikkan daripada 35 tahun kepada 40 tahun. Lanjutan tempoh pembayaran tersebut akan menyebabkan kenaikan jumlah kos pembiayaan sebanyak 17.4% atau RM97,428, manakala bayaran ansuran bulanan hanya berkurang sebanyak 4.4% atau RM112 sahaja.

90% rakyat Malaysia akses perkhidmatan kewangan

Menurutnya, tinjauan menunjukkan tahap kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan kewangan meningkat daripada 61 peratus pada tahun 2011 kepada 73 peratus pada tahun 2015.