Home Tag Smart SBB

Tag: Smart SBB

Pesawah gembira peroleh peningkatan hasil melebihi 60 peratus

Mereka yang merupakan pesawah di bawah program Smart Sawah Berskala Besar (SMART SBB) BERNAS telah menjangkau sasaran apabila tuaian padi untuk musim pertama di Blok 3 dan 4, Kampung Jawi-Jawi mencatat peningkatan dari 2.60 tan metrik kepada 4.15 tan metrik sehektar.

SMART SBB Sabah Makin Diperluas

Padiberas Nasional Berhad (BERNAS), syarikat peneraju tunggal SMART SBB di Sabah, kini melebarkan keluasan hektar di Kampung Jawi-Jawi, Kota Belud dengan penglibatan seramai 40 pesawah tempatan.

SMART SBB bantu tingkat pengeluaran padi, beras – Kiandee

Program itu antara inisiatif baharu kerajaan dengan melibatkan pihak syarikat sebagai peneraju bagi membantu meningkatkan pendapatan pesawah, selain mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah.

MADA sasar 10,000 hektar sawah padi sertai SMART SBB

Program ini selaras dengan komitmen kerajaan dalam Dasar Agromakanan Negara 2021-2030 (DAN 2.0) untuk meningkatkan tahap pendapatan pengeluar makanan serta tahap sara diri (SSL) beras negara daripada 63% kepada 75% dalam tempoh RMKe-12 dan 80% pada tahun 2030.

SMART Sawah Berskala Besar Bernas beri manfaat kepada pesawah

Seiring dengan matlamat Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) bagi meningkatkan kadar Tahap Sara Diri (SSL) beras negara sebanyak 75 peratus dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12), program SMART SBB Bernas telah digerakkan sejak bulan April 2021 yang lalu.